eFiskalizacija

eFiskalizacija

Zakon o fiskalizaciji (Sl.Glasnik RS, broj 153/20) stupio je na snagu 29.12.2020. i primenjuje se od 01.01.2022. Naknadnim izmenama i dopunama Zakona i podzakonskih akata, vrše se dodatna definisanja. Više detalja možete saznati na sajtu Poreske uprave ili na portalu...
eFiskalizacija – Procedura uvođenja

eFiskalizacija – Procedura uvođenja

PRIJAVA POSLOVNIH JEDINICA / PROSTORIJA Od 01.10. se popunjavaju prijave poslovnih jedinica/poslovnih objekata, na sajtu PU ePorezi. Korisničko uputstvo je objavljeno na stranici PU – Uptstvo za  Dostavljanje podataka o poslovnim jedinicama možete preuzeti klikom na...
eFiskalizacija – Pojašnjenje novih termina

eFiskalizacija – Pojašnjenje novih termina

Najbitniji novi termini su: SUF – Sistem za upravljanje fiskalizacijom – Ključni/centralni integrisani sistem kompletnog sistema eFiskalizacije, koji se nalazi na serverima Poreske Uprave (PU). Namena je da prihvata, obrađuje i čuva fiskalne račune svih obveznika...
eFiskalizacija – Bitne izmene

eFiskalizacija – Bitne izmene

Novi sistem fiskalizacije donosi veliki broj izmena, od kojih su najbitnije: Osim redovnog prometa, uvodi se i evidentiranje avansnih računa Uvode se Kopija računa (oznaka „KOPIJA“), Račun obuke („OBUKA“), Predračun („PREDRAČUN“), sa dodatnom oznakom za sva tri...
eFiskalizacija

Elektronska Fiskalizacija

Zakon o fiskalizaciji (Sl.Glasnik RS, broj 153/20) stupio je na snagu 29.12.2020. i primenjuje se od 01.01.2022. Naknadnim izmenama i dopunama Zakona i podzakonskih akata, vrše se dodatna definisanja. Više detalja možete saznati na sajtu Poreske uprave ili na portalu...