Sinonim za hotelski softver

home > room expert

Ključne karakteristike proizvoda:

Jednostavnost

Intuitivan hotelski softver omugućava jednostavan i brz rad sa gostima

Automatizacija

Automatizacija rezervacija, sa automatskim e-mail porukama i preuzimanjem online rezervacija

Sistem Cenovnika

Sistem vođenja višestrukih cenovnika, sa Yield opcijom

Planer Obaveza

Domaćinstvo, sa planerom obaveza

Izveštaji

Napredni izveštaji, sa dodatnim opcijama kreiranja

Kvalitetna Obuka

Startni paket stručne obuke je uračunat u cenu

 

Aplikacija za poslovanje recepcije – Room Expert.

Ključni softver svakog hotela

U pitanju je sveobuhvatni alat za operativni rad, ali i izveštavanje i upravljanje u sektoru soba – poslovanje recepcije, hotelske prodaje i domaćinstva hotela. Jednostavan korisnički interfejs, sa jasno postavljenim radnim procesima, prilagođava aplikaciju i približava radne procese zaposlenima i njihovim gostima.

Visok nivo automatizacije

Povezivanjem sa ostalim ProSoft aplikacijama, kao i kreiranjem interfejsa (rezervacioni sistemi, Channel manager, telefonska centrala, pametne sobe, pay TV…) ka drugim sistemima, postiže se visok nivo automatizacije radnih procesa, u cilju skraćenja radnih procesa. Na taj način se povećava vreme raspoloživo za pružanje kvalitetne usluge, što je osnovni element hotelijerstva, uz maksimalno poštovanje zakonskih okvira poslovanja.

Visok nivo automatizacije

Povezivanjem sa ostalim ProSoft aplikacijama, kao i kreiranjem interfejsa ka drugim sistemima, postiže se visok nivo automatizacije radnih procesa, u cilju skraćenja radnih procesa. Na taj način se povećava vreme raspoloživo za pružanje kvalitetne usluge, što je osnovni element hotelijerstva, uz maksimalno poštovanje zakonskih okvira poslovanja.

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju

Ostali proizvodi