Aplikacija za rad i praćenje realizacije maloprodajnih objekata

home > retail expert

Ključne karakteristike proizvoda:

Jednostavnost

Korisnički interfejs je prilagođen brzom i jednostavnom radu korisnika.

Izdavanje Faktura

Pored osnovnih vrsta plaćanja (gotovina, kartica, ček), moguće je izdavanje predračuna, kao i žiralnih računa – faktura.

Centralizovani Unos Cena

Unos cenovnika, nivelacija i popisa se može vršili lokalno, na nivou objekta, ili iz centrale kompanije, u slučaju povezanih maloprodajnih objekata.

Povezivanje

Otvaranje više od jednog maloprodajnog objekta i povezivanje u tzv. lanac.

Bar-Code Skener

U cilju optimizacije radnog procesa, te uštede vremena pri pretrazi artikala, omogućena je prodaja upotrebom bar-kodova.

Kvalitetna Obuka

Startni paket stručne obuke je uračunat u cenu

Brz i jednostavnan rad
korisnika

Retail Expert predstavlja aplikaciju za rad i praćenje realizacije jednog ili više maloprodajnih objekata, uz mogućnost integracije sa knjigovodstvenom evidencijom i savremenim tehnologijama.

Povezivanje više prodajnih
objekata u kompanijsku
celinu

Proširenjem poslovanja, klijenti često dolaze u situaciju da je potrebno otvoriti više od jednog maloprodajnog objekta i povezati ih u tzv. lanac. Retail Expert poseduje automatske konekcije ka knjigovodstvu (Poslovni Navigator), koje se može nalaziti na bilo kojoj lokaciji.

Povezivanje više prodajnih
objekata u kompanijsku
celinu

Proširenjem poslovanja, klijenti često dolaze u situaciju da je potrebno otvoriti više od jednog maloprodajnog objekta i povezati ih u tzv. lanac. Retail Expert poseduje automatske konekcije ka knjigovodstvu (Poslovni Navigator), koje se može nalaziti na bilo kojoj lokaciji.

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju

Ostali proizvodi