Poslovni SoftverHotelski softverUgostiteljski softverPOS sistemiWellness Softver
First product POSLOVNI NAVIGATOR
Automatizovana evidencija svih poslovnih promena uz menadžerske izveštaje
Second oneHOTELSKI SOFTVER
Recepcijski IT sistem koji integriše informacije rada svih hotelskih službi
Third oneUGOSTITELJSKI SOFTVER
Kvalitetno rešenje koje odgovara na zahteve savremenog ugostiteljstva.
Fourth onePOS SISTEM MALOPRODAJA
Softver namenjen produktivnijem radu maloprodajnih objekata
Fifth oneWELLNESS SOFTVER
Aplikacija za planiranje i pracenje kompletnog rada Wellness i SPA centara

IT PROJEKTOVANJE


Pojektovanje mreža i sistema

Preduslov za kvalitetno funkcionisanje informacionog sistema jeste projektovanje i izgradnja racunarske mreže,odnosno povezivanje objekata i tehnickih sredstava pomocu savremenih informacionih tehnologija.
>>> Više informacija<<<Projecting image

ONLINE PORTAL


Online help-desk podrška
Korisnicima naših softverskih rešenja omogucili smo online tiketing sistem koji pruža kompletnu informaciju o sprovedenim softverskim i tehnickim intervencijama dostupnu u svakom trenutku.
>>>Više informacija<<<

NABAVKA SOFTVERA

Specijalne ponude i paketi

Paketi, kao i specijalni uslovi nabavke softvera, nastali su u cilju približavanja ponude potencijalnim korisnicima Prosoft softverskih rešenja. Pruža Vam se mogucnost da izaberete jedno ili kombinaciju više softverskih rešenja na osnovu sopstvenih potreba i mogucnosti.

>>>Više informacija<<<