Obaveštenje Nova Godina

Obaveštenje Nova Godina

Poštovani, Obaveštavamo Vas da će poslednji radni dan ProSoft Sistem-a u 2023. godini biti petak 29.12, kada ćemo raditi do 16h. Prvi naredni radni dan je sreda 03.01.2024, od 8h. Od 31.12.2023. u 08h, do 03.01.2023. u 8h u hitnim situacijama, aktivne će biti dežurne...
ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

Zakon o elektronskom fakturisanju (Sl.Glasnik RS, broj 44/21), izglasan je u Skupštini republike Srbije u aprilu tekuće godine, kada je i stupio na snagu. Sam zakon možete prezeti sa sajta Skupštine RS, a u članu 24. definišu se periodi primene, prema sledećem: Sistem...
Elektronska Fiskalizacija

Elektronska Fiskalizacija

Zakon o fiskalizaciji (Sl.Glasnik RS, broj 153/20) stupio je na snagu 29.12.2020. i primenjuje se od 01.01.2022. Naknadnim izmenama i dopunama Zakona i podzakonskih akata, vrše se dodatna definisanja. Više detalja možete saznati na sajtu Poreske uprave ili na portalu...
Elektronska fiskalizacija u Srbiji

Elektronska fiskalizacija u Srbiji

Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o fiskalizaciji, objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/20 od 21.12.2020. godine i biće u primeni od 1. januara 2022. godine. Pravilnici i uredbe su dostupni na sajtu Poreske uprave Republike...