Moj eRačun

Moj eRačun

Kako započeti slanje eRačuna? U saradnji sa partnerom Docloop d.o.o. – servis Moj eRačun nudimo Vam uslugu elektronske razmene  e-dokumenata. Aktiviranje usluga se vrši u tri koraka: Slanjem zahteva za ponudu koji upućujete elektronski, na sajtu...
ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

Zakon o elektronskom fakturisanju (Sl.Glasnik RS, broj 44/21), izglasan je u Skupštini republike Srbije u aprilu tekuće godine, kada je i stupio na snagu. Sam zakon možete prezeti sa sajta Skupštine RS, a u članu 24. definišu se periodi primene, prema sledećem: Sistem...
Elektronska Fiskalizacija

Elektronska Fiskalizacija

Zakon o fiskalizaciji (Sl.Glasnik RS, broj 153/20) stupio je na snagu 29.12.2020. i primenjuje se od 01.01.2022. Naknadnim izmenama i dopunama Zakona i podzakonskih akata, vrše se dodatna definisanja. Više detalja možete saznati na sajtu Poreske uprave ili na portalu...
Elektronska fiskalizacija u Srbiji

Elektronska fiskalizacija u Srbiji

Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o fiskalizaciji, objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/20 od 21.12.2020. godine i biće u primeni od 1. januara 2022. godine. Pravilnici i uredbe su dostupni na sajtu Poreske uprave Republike...
Uvođenje koncepta CRM-a u poslovanje

Uvođenje koncepta CRM-a u poslovanje

Unutar Prosoft-a, razvija se CRM softversko rešenje kao odgovor na potrebe Klijenata na osnovu istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika softvera/konsultantskih usluga koje je sprovedeno krajem 2012....