Elektronska fiskalizacija u Srbiji

Elektronska fiskalizacija u Srbiji

Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o fiskalizaciji, objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/20 od 21.12.2020. godine i biće u primeni od 1. januara 2022. godine. Pravilnici i uredbe su dostupni na sajtu Poreske uprave Republike...