ProSoft mESIR

Evidencija prometa, refundacija
i fiskalizacija avansa i prometa robe
i usluga

home > ProSoft mESIR

ProSoft mESIR Softver

deo je poslovnog programa ProSoft Sistem-a i namenjen je evidenciji prometa, refundaciji i fiskalizaciji avansa i prometa robe i usluga. Uz VPFR/LPFR i Bezbednosni element, ESIR čini kompletiran EFU. Više detalja o terminima i samoj fiskalizaciji moežte saznati na sajtu Poreske uprave, ili u našem članku.

Softverski EFU Vas oslobađa kupovine namenskih fiskalnih uređaja,

jer se štampa vrši na termalnim štampačima, koji poseduju mrežni prikljčak i štampaju na traci širine 57 – 80mm ili na štampaču.

U skladu sa klasifikacijom Poreske uprave ProSoft mESIR je klasifikovan kao NAPREDNI tj. podržava sledeće vrste i tipove računa:

 • Avans (promet i refundacija)
 • Promet (prodaja i refundacija)
 • Kopija (prodaja i refundacija)
 • Predračun (prodaja i refundacija)
 • Obuka (prodaja i refundacija)

ProSoft mESIR je predviđen da radi i kao Middleware, odnosno

odnosno da prihvata komande iz drugih ProSoft aplikacija. Podrazumevano je da poseduje i grafički interfejs, koji omogućava ručni unos i prodaju. Konekcija sa odabranim LPFRom se vrši automatski, kao i prihvatanje povratnih informacija.

Takođe ESIR omogućava pregled izvršenih transakcija.

 

ProSoft mESIR je predviđen da radi i kao Middleware, odnosno

odnosno da prihvata komande iz drugih ProSoft aplikacija. Podrazumevano je da poseduje i grafički interfejs, koji omogućava ručni unos i prodaju. Konekcija sa odabranim LPFRom se vrši automatski, kao i prihvatanje povratnih inforamcija

ProSoft mESIR

komunicira sa LPFR-om i VPFR-om preko ethernet-a koristeći pametnu karticu kao BE na sledeći način:

 • Kada se pokrene ESIR i L-PFR ili V-PFR se međusobno autentifikuju.
 • ESIR prihvata komande drugih poslovnih softvera, putem HTTP protokola u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.
 • Ukoliko ESIR komunicira sa L-PFR, koristi HTTP protokol u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave.
 • Ukoliko ESIR komunicira sa V-PFR, koristi HTTPS protokol u skladu sa Tehničkim vodičem koga objavljuje i ažurira Poreska uprava na portalu Poreske uprave
 • ESIR ne izdaje ni jednu vrstu računa ako nije dobio neophodne podatke od PFR-a sa kojim je povezan.
 • ESIR ne izostavlja / ne menja ni jedan obavezni podatak fiskalnog računa koji je primio od PFR-a.
 • ESIR ne izostavlja / ne menja ni jednu informaciju iz zaglavlja fiskalnog računa vezano za podatke izdavaoca računa koje je primio od PFR-a.

Podržani operativni sistemi su Windows 7 i noviji. Preporučeni operativni sistem je Windows 10. Korisničko uputstvo možete preuzeti direktno sa LINKa.

Ostali proizvodi

 

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju