home > novosti

eFiskalizacija – Pojašnjenje novih termina

Oct 15, 2021 | Fiskalizacija

Najbitniji novi termini su:

SUF – Sistem za upravljanje fiskalizacijom – Ključni/centralni integrisani sistem kompletnog sistema eFiskalizacije, koji se nalazi na serverima Poreske Uprave (PU). Namena je da prihvata, obrađuje i čuva fiskalne račune svih obveznika fiskalizacije. Sadrži NAP, kreira izveštaje po različitim upitima – najavljeno je da će kreirati PDF dokumenta, koja će biti osnov za knjiženje PDVa, kao i dnevne i periodične fiskalne izveštaje.

NAP – Napredna analitička platforma – Automatizuje obradu fiskalnih računa, vrši analize i kreira profile ponašanja poreskih obveznika.

EFU – Elektronski fiskalni uređaj – Predstavlja skup uređaja/softvera (ESIR, PFR, BE). Funkcija je da prima, evidentira, analizira i čuva podatke o svakoj transakciji obveznika fiskalizacije, uz obračun iznosa poreza. U okviru EFUa se pripremaju podaci za ESIR, primenjuje se elektronski potpis (pomoću BE), nakon čega se podaci šalju a SUF, putem internet konekcije. Fiskalni račun se kreira i štampa (ili se u elektronskoj formi šalje kupcu).

BE – Bezbednosni element – Može biti hardverski (kartica) ili softverski (digitalni sertifikat) element, koji izdaje Poreska Uprava, registrovanim obveznicima fiskalizacije. Služi da potvrdi autotentičnost obveznika fiskalizacije, kao i digitalni potpis za potpisivanje računa, čime se čuva njihov integritet prilkom slanja na server PU (SUF). Račun izdat bez BE, ne smatra se ispravnim fiskalnim računom.

ESIR – Elektronski sistem za izdavanje računa – Može biti hardver ili softver (program). Služi za pripremu podataka za kreiranje računa, koji se prosleđuju PFRu. Zatim se čeka obrađen račun, kao povratna informacija od PFRa, kako bi se račun odštampao.

 PFR – Procesor fiskalnih računa – Može biti hardverski ili softverski, a prema lokaciji može biti lokalni (L-PFR) ili virtualni (V-PFR). Zadatak PFR-a, uz pomoć Bezbednosnog elementa, jeste da  fiskalizuje račune (prosleđuje račune u SUF, ili ih čuva, u slučaju prekida internet konekcije). Kreirane račune vraća ESIR uređaju, koji ih dalje štampa.

Najčešće nedoumice se odnose na nabavku nekih novih fiskalnih štampača. Fiskalni štampači prestaju da postoje. Ključ je da se računi šalju poreskoj upravi, putem internet konekcije. Štampa računa se može vršiti na bilo kom uređaju, koji podržava štampu QR kodova. To su svi laserski štampači, kao i neki od postojećih termalnih štampača (POS štampači, koji se koriste za trebovanja ili gotovisnek račune/izveštaja u restoranima).

ProSoft će u svojim aplikacijama ponuditi rešenje u kojem će ESIR i PFR biti integrisani u softveru. Odnosno EFU će biti ProSoft aplikacija (Room Expert, Bar Expert…). Ostaje samo određivanje uređaja na kojem će biti vršena štampa.

Obezbeđivanje BE je obaveza privrednih subjekata/klijenata.

Pogledajte:
Opšte informacije
Proceduru uvođenja
Bitne izmene

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju pošaljite nam