home > novosti

eFiskalizacija – Procedura uvođenja

Oct 15, 2021 | Fiskalizacija

  1. PRIJAVA POSLOVNIH JEDINICA / PROSTORIJA

Od 01.10. se popunjavaju prijave poslovnih jedinica/poslovnih objekata, na sajtu PU ePorezi. Korisničko uputstvo je objavljeno na stranici PU – Uptstvo za  Dostavljanje podataka o poslovnim jedinicama možete preuzeti klikom na link. 

Novi pojam je PGJO – Prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostoja i poslovne prostorije. Detalji se nalaze u priloženom uputstvu.

  1. PRIJAVA NA SERVIS ZA PORESKE OBVEZNIKE

Nakon prijave PGJO, obveznik fiskalizacije dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju, putem poreskog sandučeta na portalu ePorezi.

  1. UPIT ZA BEZBEDNOSNI ELEMENT (BE) I PREUZIMANJE BE

Autorizovane osobe traže izradu BE, za određeni PIB i određeni poslovni prostor.

BE se personalizuje i dostavlja klijentu, putem šaltera „VAŠ POREZNIK“ u nadležnoj filijali Poreske Uprave, ukoliko je u pitanju hardverski element (pametna kartica). Ukoliko je element u vidu fajla (softverski), on se automatski šalje u poresko sanduče.

  1. POVEZIVANJE SA PORESKOM UPRAVOM

Preuzimanjem i aktivacijom BE, proces povezivanja sa PU je završen, kao i proces eFiskalizacije.

NAPOMENE:

Uzimanje Bezbednosnog elementa i povezivanje sa PU ne znače da klijent mora preći na fiskalizaciju po Novom Zakonu. Taj proces se dešava kada se prijave prvi računi, odnosno kada se postavi EFU i kada se putem njega započne izrada računa, sa slanjem Poreskoj Upravi.

U cilju lakšeg  upoznavanja sa celokupnim procesom, kreirali smo rezime, koji možete pogledati na sledećim stranicama:

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju pošaljite nam