home > novosti

Akreditacija Room Expert aplikacije za program stručnog usavršavanja

Jul 6, 2022 | NOVOSTI

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je završen proces akreditacije programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. ProSoft Room Expert aplikacija je akreditovana pod rednim brojem 1010, za upotrebu u naredne tri školske godine.  Više detalja možete videti na internet adresi Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Listu odobrenih programa možete preuzeti i u PDF fajlu.

Kao domaća firma, koja razvija sopstvene aplikacije, posebno se ponosimo ukazanim poverenjem i kvalitetom prepoznatim od strane velikog broja hotelsko-ugostiteljskih preduzeća, ali i od strane više obrazovnih ustanova, kao što su Visoka hotelijerska škola – Beograd, Fakultet za hotelijerstvo i turizam – Vrnjačka Banja, Ugostiteljsko-turistička školaHotel Palace – Beograd, OHMA by WinsedSwiss – Beograd. Nastavljamo sa daljim razvojem, ali i sa podrškom obrazovnom sistemu, koju pružamo u svakoj prilici, jer je razvoj kadrova osnovni preduslov za stvaranje kvalitetne radne snage.

 

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju pošaljite nam