Pravi izbor za restorane

home > bar expert

Ključne karakteristike proizvoda:

Integracija

Apsolutna integracija ugostiteljskog softvera sa savremenim računarskim tehnologijama.

Grafička Organizacija

POS sistem za ugostiteljstvo je potpuno grafički organizovan čime je rad operatera neuporedivo brži i efikasniji.

Rad sa Računom

Spajanje narudžbina sa više različitih stolova u jedan račun je potpuno automatizovana procedura koja se dobija “pomoću jednog klika”.

Naplata Računa

Podržane su sve vrste plaćanja, kao i izdavanje predračuna i faktura, na jednostavan način, uz potpunu saglasnost sa važećim propisima.

Izveštaji

U svakom trenutku, u Bar Expertu, na raspolaganju su izveštaji o realizaciji objekta, stanju zaliha, pregled otvorenih stolova, kao i štampa fiskalnih izveštaja. Menadžeri uvek imaju brz i jednostavan pristup izveštajima o realizaciji i stanju.

Kvalitetna Obuka

Startni paket stručne obuke je uračunat u cenu

Efikasno poslovanje
ugostiteljskih objekata

Bar Expert je sastavni deo kompletnog ERP informacionog sistema namenjen efikasnom, kontrolisanom i organizovanom poslovanju ugostiteljskih objekata. Pomoću softvera, rad operatera u restoranu je uveliko pojednostavljen, ubrzan i modernizovan.

Apsolutna integracija
ugostiteljskog softvera

sa savremenim računarskim tehnologijama podrazumeva korišćenje touch screen monitora, magnetnih i RFID kartica, PDA uređaja, nečujnih POS i fiskalnih štampača.
Ovako organizovan sistem je krajnje jednostavan za upotrebu, brz i pre svega pouzdan. Upotreba monitora osetljivih na dodir eliminiše potrebu za korišćenjem tastature i miša i dovodi do spontane i efikasne upotrebe sistema.

Apsolutna integracija
ugostiteljskog softvera

sa savremenim računarskim tehnologijama podrazumeva korišćenje touch screen monitora, magnetnih i RFID kartica, PDA uređaja, nečujnih POS i fiskalnih štampača.
Ovako organizovan sistem je krajnje jednostavan za upotrebu, brz i pre svega pouzdan. Upotreba monitora osetljivih na dodir eliminiše potrebu za korišćenjem tastature i miša i dovodi do spontane i efikasne upotrebe sistema.

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju

Ostali proizvodi