Pravi izbor za restorane

home > bar expert

Ključne karakteristike proizvoda:

Integracija

Apsolutna integracija ugostiteljskog softvera sa savremenim računarskim tehnologijama.

Grafička Organizacija

POS sistem za ugostiteljstvo je potpuno grafički organizovan čime je rad operatera neuporedivo brži i efikasniji.

Rad sa Računom

Spajanje narudžbina sa više različitih stolova u jedan račun je potpuno automatizovana procedura koja se dobija “pomoću jednog klika”.

Naplata Računa

Podržane su sve vrste plaćanja, kao i izdavanje predračuna i faktura, na jednostavan način, uz potpunu saglasnost sa važećim propisima.

Izveštaji

U svakom trenutku, u Bar Expertu, na raspolaganju su izveštaji o realizaciji objekta, stanju zaliha, pregled otvorenih stolova, kao i štampa fiskalnih izveštaja. Menadžeri uvek imaju brz i jednostavan pristup izveštajima o realizaciji i stanju.

Kontrola

Kontrola rada operatera je ispraćena kompletnom evidencijom događaja, a zasnovana je na dodeli prava koja se pojedinačno dodeljuju svakom operateru, ili po grupama korisnika.

Efikasno poslovanje
ugostiteljskih objekata

Bar Expert je sastavni deo kompletnog ERP informacionog sistema namenjen efikasnom, kontrolisanom i organizovanom poslovanju ugostiteljskih objekata. Pomoću softvera, rad operatera u restoranu je uveliko pojednostavljen, ubrzan i modernizovan.

Apsolutna integracija
ugostiteljskog softvera

sa savremenim računarskim tehnologijama podrazumeva korišćenje touch screen monitora, magnetnih i RFID kartica, PDA uređaja, nečujnih POS i fiskalnih štampača.
Ovako organizovan sistem je krajnje jednostavan za upotrebu, brz i pre svega pouzdan. Upotreba monitora osetljivih na dodir eliminiše potrebu za korišćenjem tastature i miša i dovodi do spontane i efikasne upotrebe sistema.

Apsolutna integracija
ugostiteljskog softvera

sa savremenim računarskim tehnologijama podrazumeva korišćenje touch screen monitora, magnetnih i RFID kartica, PDA uređaja, nečujnih POS i fiskalnih štampača.
Ovako organizovan sistem je krajnje jednostavan za upotrebu, brz i pre svega pouzdan. Upotreba monitora osetljivih na dodir eliminiše potrebu za korišćenjem tastature i miša i dovodi do spontane i efikasne upotrebe sistema.

Ostali proizvodi

 

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju pošaljite nam