Specijalizovani softver za evidenciju i kontrolu banket usluga

home > banket expert

Ključne karakteristike proizvoda:

Jednostavnost

Napredni grafički interfejs sa intuitvnom agendom događaja

Prilagodjavanje Korisnicima

Mogućnost prilagođavanja šifarnika, prema potrebama korisnika

Rezervacije

Sistem rezervacija sa predračunima i detaljnim denevnikom događaja

Automatizacija

Procesa koji se često ponavljaju, u cilju ubrzanja redovnih funkcija

Izveštaji

Brza izveštavanja i štampa izveštaja

Kvalitetna obuka

Startni paket stručne obuke je uračunat u cenu

Pravo rešenje za vođenje banket odeljenja

Banket Expert predstavlja specijalizovanu aplikaciju za rad sa banket / kongresnim kapacitetima. Korisniku je omogućeno lako i intuitivno upravljanje kompleksnim vođenjem događaja, uz konekcije ka ostalim hotelskim odeljenjima.

Prilagođavanje i izveštavanje

Višestruke mogućnosti prilagođavanju potrebama korisnika, odnosno fleksibilnost bez obzira na kompleksnost operacija, omogućavaju brz unos velike količine podataka. Posledica pravilno kreiranih rezervacija i događaja su kvalitetni izveštaji, kako operativni, tako i menadžerski, za kontrolu i evaluaciju procesa.

Povezivanje više prodajnih objekata u kompanijsku celinu

Proširenjem poslovanja, klijenti često dolaze u situaciju da je potrebno otvoriti više od jednog maloprodajnog objekta i povezati ih u tzv. lanac. Retail Expert poseduje automatske konekcije ka knjigovodstvu (Poslovni Navigator), koje se može nalaziti na bilo kojoj lokaciji.

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju

Ostali proizvodi