Integrisano ERP softversko rešenje

home > poslovni navigator

Ključne karakteristike proizvoda:

Robno materijalno poslovanje

Kompletno praćenje robno materijalnog poslovanja zasnovano na koriscenju normativa, popisa i robnih kartica.

Automatizacija

Kreiran dokument automatski se kreirana na svim nivoina: Glavna knjiga, Analitika poslovnih partnera, robno materijalna evidencija, PDV analitika…

Sistem Izveštavanja

Sistem izveštavanja po najvišim standardima poslovne inteligencije sa potpuno fleksibilnim sadržajem.

Upravljanje nabavkom

Praćenje nabavke od dobavljača automatsko kreiranje porudžbenica, pa sve do automatizovanog prijema i evidentiranja neisporučenih artikala.

Evidencija

Analitička evidencija osnovih sredstava i sitnog inventara koji se postepeno otpisuje.

Kvalitetna Obuka

Startni paket stručne obuke je uračunat u cenu

 

Moćan knjigovodstveni informacioni sistem

Poslovni Navigator predstavlja moćan knjigovodstveni informacioni sistem koji pruža centralizovane poslovne informacije proistekle iz hotelsko-ugostiteljskog ili maloprodajnog segmenta integrisane u knjigovodstvene evidencije i menadžerske i druge izveštaje.

Automatizacija obrade knjigovodstvene dokumentacije

  • Glavna knjiga
  • Analitika poslovnih partnera
  • Robno-materijalna evidencija
  • PDV analitika

Automatizacija obrade knjigovodstvene dokumentacije

  • Glavna knjiga
  • Analitika poslovnih partnera
  • Robno-materijalna evidencija
  • PDV analitika

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju

Ostali proizvodi