Mobilna Aplikacija Prosoft GO

Potpuna integracija sa ostalim proiz­vodima ProSoft-a

home > Mobilna Aplikacija Prosoft GO

Osnovne Funkcionalnosti

Informacije dostupne bez obzira na lokaciju korisnika
Bezbedan i kontrolisan pristup

(pin kod i serijski broj uredjaja)

Ažurni podaci u realnom vremenu
Objedinjene informacije, iz više sektora, jednog ili više objekata
Personalizovan meni, dozvole na osnovu
korisničkih prava
Tabelarni i grafički pregledi hotelskih kapaciteta,uz praćenje osnovnih radnih operacija recepcije
Pregledi realizacije iz pos sistema

(restoran, maloprodaja, wellness… )

Kvalitetna obuka

Startni paket stručne obuke je uračunat u cenu

Potpuna integracija sa ostalim
proiz­vodima ProSoft-a:

Poslovni Navigator: lnformacije o realizaciji svih segmenata POS sistema trgovina, ugostiteljstvo, spa & wellness… )

Bar Expert: Pojednostavljuje analizu i kon­trolu restoranskog poslovanja, u realnom vremenu

Room Expert: lnformisanje iz pravca smeštajnog segmenta, koje podrazumeva pregled ostvarene realizacije, kao i planiranje kapaciteta. Pruža se brz uvid u trenutne poslovne obaveze, kao i u rezime događaja prethodnih dana.

Dodatni modul aplikacije

Domaćinstvo

 • Pruža sve potrebne informacije sobaricama, putem prenosivog uređaja, kao što su: Raspored obaveza, statusi soba i napomene o boravcima.
 • Room Expertu prosleduje povratne informacije o statusima spremanja soba.
 • Kreira izveštaje efikasnosti sobarica.
 • Dodatna kontrola dostupna domaćici objekta.
 • Mogućnost kreiranja radnih naloga za tehničku službu.
 • Evidencija minibara i inventara.

Dodatni modul aplikacije

Domaćinstvo

 • Pruža sve potrebne informacije sobaricama, putem prenosivog uređaja, kao što su: Raspored obaveza, statusi soba i napomene o boravcima.
 • Room Expertu prosleduje povratne informacije o statusima spremanja soba.
 • Kreira izveštaje efikasnosti sobarica.
 • Dodatna kontrola dostupna domaćici objekta.
 • Mogućnost kreiranja radnih naloga za tehničku službu.

Služba održavanja

 • Uvid u kreirane radne naloge od strane sobarica.
 • Kreiranje i praćenje statusa radnih naloga.
 • Povratne informacije za domaćinstvo i recepciju hotela.

Sistem zaštite

S obzirom na značaj i poverljivost poslovnih poda­taka, uveden je sistem zaštite od neovlašćenog pristupa na više nivoa.

Prvi nivo je registracija tačno određenog uređaja, a zatim i identifikacija korisnika, jedinstvenim PIN kodom. Kompletna komunikacija se odvija preko zaštićenog protokola, gde se kontrola pristupa vrši pre kon­takta sa serverom klijenta.

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju

Ostali proizvodi