home > novosti

Elektronska Fiskalizacija

Oct 15, 2021 | Fiskalizacija, NOVOSTI

Zakon o fiskalizaciji (Sl.Glasnik RS, broj 153/20) stupio je na snagu 29.12.2020. i primenjuje se od 01.01.2022. Naknadnim izmenama i dopunama Zakona i podzakonskih akata, vrše se dodatna definisanja. Više detalja možete saznati na sajtu Poreske uprave ili na portalu Budi eFiskalizovan, pod opcijom dokumentacija.

Najbitnije informacije za naše klijente, u ovom trenutku, su:

  1. Predviđen je prelazni period, do 30.04.2022., što je (za sada) krajnji rok za prelazak na novi sistem fiskalizacije. Svi klijenti rade po starom Zakonu, sve dok ne otpočnu evidentiranje prometa po Novom, a najkasnije do kraja aprila.
  1. Svi klijenti su u obavezi da se upoznaju sa Novim Zakonom i pratećim dokumentima, u kojima su definisane sve obaveze, uključujući i ko postaje obveznik fiskalizacija, a da to ranije nije bio. ProSoft Sistem ne pruža konsultantske usluge po ovom pitanju, ali na ovaj način pokušavamo da olakšamo klijentima prelazak na novi sistem, odnosno upoznavanje sa terminima.
  1. Uvodi se fiskalizacija primljenih avansa, kao i promena u postojećim sredstvima plaćanja. Ne postoje ručno pisani računi, već se mora obezbediti stalna mogućnost izdavanja računa putem sistema eFiskalizacije.
  1. ProSoft Sistem će svojim klijentima ponuditi direktno rešenje za eFiskalizaciju, na kojem se već radi.
  1. Predviđeno je da implementacije kod klijenata budu vršene tokom marta i aprila 2022. Prema ranijim iskustvima (Crna Gora), najbolje je sačekati da se sistem Poreske Uprave stabilizuje, kao i da se obradi najveći deo problema i propusta, kako bi sama implementacija protekla što lakše za klijente
  1. Nema potrebe za nabavkom dodatne opreme, dok se ne konsultujete sa ProSoft-om. Čekamo dodatna pojašnjenja i dopune dokumentacije, nakon kojih će situacija biti dodatno pojašnjena, nakon čeka ćemo saopštiti koje mogućnosti postoje. Štampa računa će biti verovatno biti moguća na većini postojećih štampača (A4 laseri, POS termalni /restoranska trebovanja/ , i sl).
  1. Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije, definisano je da pomoć mogu ostvariti obveznici osnovani do 29.10.2021. Izjava o zainteresovanosti se podnosi zaključno sa 31.01.2022.
  1. Postojeći fiskalni uređaji prestaju da se koriste, bez obaveze defiskalizacije, čim se započne evidencija novih računa, u skaldu sa Novim Zakonom.
  1. Očekuju se izmene i dopune Zakona, Pravilnika, kao i funkcionalne dokuemntacije.

 

U cilju lakšeg  upoznavanja sa celokupnim procesom, kreirali smo rezime, koji možete pogledati na sledećim stranicama:

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju pošaljite nam