home > novosti

eFiskalizacija

Oct 19, 2021 | Fiskalizacija

Zakon o fiskalizaciji (Sl.Glasnik RS, broj 153/20) stupio je na snagu 29.12.2020. i primenjuje se od 01.01.2022. Naknadnim izmenama i dopunama Zakona i podzakonskih akata, vrše se dodatna definisanja. Više detalja možete saznati na sajtu Poreske uprave ili na portalu Budi eFiskalizovan, pod opcijom dokumentacija.

ProSoft Sistem će ponuditi direktno i kompletno rešenje za eFiskalizaciju, na kojem se već radi.

Saznajte više o našim proizvodima.   Trenutno, najbitnije informacije su:

  1. Predviđen je prelazni period, do 30.04.2022., što je (za sada) krajnji rok za prelazak na novi sistem fiskalizacije. Svi klijenti rade po starom Zakonu, sve dok ne otpočnu evidentiranje prometa po Novom, a najkasnije do kraja aprila.
  2. Svi obveznici su u obavezi da se upoznaju sa Novim Zakonom i pratećim dokumentima, u kojima su definisane sve obaveze, uključujući i ko postaje obveznik fiskalizacija, a da to ranije nije bio.
  3. Uvodi se fiskalizacija primljenih avansa, kao i promena u postojećim sredstvima plaćanja. Ne postoje ručno pisani računi, već se mora obezbediti stalna mogućnost izdavanja računa putem sistema eFiskalizacije.
  4. Predviđeno je da implementacije za korisnike ProSoft aplikacija budu vršene tokom marta i aprila 2022. Za nove korisnike bi se koristili postojeći fiskalni uređaji, tokom prelaznog perioda. Prema ranijim iskustvima (Crna Gora), najbolje je sačekati da se sistem Poreske Uprave stabilizuje, kao i da se obradi najveći deo problema i propusta, kako bi sama implementacija protekla što lakše za klijente
  5. Nema potrebe za nabavkom dodatne opreme, dok se ne konsultujete sa ProSoft-om. Čekamo dodatna pojašnjenja i dopune dokumentacije, nakon kojih će situacija biti dodatno pojašnjena, nakon čeka ćemo saopštiti koje mogućnosti postoje. Štampa računa će biti verovatno biti moguća na većini postojećih štampača (A4 laseri, POS termalni /restoranska trebovanja/ , i sl).
  6. Uredbom o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije, definisano je da pomoć mogu ostvariti obveznici osnovani do 29.10.2021. Izjava o zainteresovanosti se podnosi zaključno sa 31.01.2022.
  7. Postojeći fiskalni uređaji prestaju da se koriste, bez obaveze defiskalizacije, čim se započne evidencija novih računa, u skladu sa Novim Zakonom.
  8. Očekuju se izmene i dopune Zakona, Pravilnika, kao i funkcionalne dokumentacija.

U cilju lakšeg  upoznavanja sa celokupnim procesom, kreirali smo rezime, koji možete pogledati na sledećim stranicama:

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju pošaljite nam