Uvođenje koncepta CRM-a u poslovanje

Uvođenje koncepta CRM-a u poslovanje

Unutar Prosoft-a, razvija se CRM softversko rešenje kao odgovor na potrebe Klijenata na osnovu istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika softvera/konsultantskih usluga koje je sprovedeno krajem 2012....