home > novosti

Uvođenje koncepta CRM-a u poslovanje

Aug 10, 2020 | NOVOSTI, SOFTWARE

Unutar Prosoft-a, razvija se CRM softversko rešenje kao odgovor na potrebe Klijenata na osnovu istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika softvera/konsultantskih usluga koje je sprovedeno krajem 2012. godine…

Ukoliko ste zainterosavani za saradnju pošaljite nam