Da bi Vaši progami postigli pun efekat u poslovanju, preporučujemo nabavku adekvatne računarske i mrežne opreme. Prosoft Sistem Vam može napraviti optimalnu ponudu, kako bi dobili najbolji odnos cene i kvaliteta. Klijentima koji u Prosoftu kupe kompletan poslovni paket, uključujući nabavku potrebne opreme, nudimo posebne uslove u vidu poboljšanih garancija, u odnosu na garancije proizvođača opreme, te posebno dogovorenih vremena interventnog odziva.

1. Projektovanje sistema

Planiranje i strategija projektovanja IT sistema pružiće rešenje na sledeća pitanja. Imate problem sa kablovima, koje konstantno preskačete i raspetljavate? Uvek Vam nedostaje strujno utično mesto ili mrežna utičnica? Radni prostor nije ergonomski organizovan? Da li znate kakav Vam server treba, koliko računara, štampača, kakav internet paket? Dobar projekat, koji realizuju iskusni i kompetentni stručnjaci, predvideće sve Vaše potrebe.

.

2. Instalacije

Usluga Prosoft-a podrazumeva instalacije operativnih sistema i programa, prilagođene potrebama Klijenta. Serverski deo obuhvata instalacije Windows Server operativnih sistema 2003, 2008, 2012 sa ulogama: Terminal server, Domen kontroler, DNS i DHCP server. Klijentski deo obuhvata instalacije Microsoft Windows Xp, Windows 7, Office, antivirus, ACAD, Corel i ostalih neophodnih programa, kao i konfigurisanje mejlova, bekap sistema i podataka.

3. Računarska mreža

Prosoft Sistem pored projektovanja vrši i montažu pasivne mrežne opreme (sastavljanje i postavljanje rek ormara, postavljanje svičeva, peč panela, kanalica, utičnica i peč kablova), kao i ispitivanje i proveru mrežnih instalacija. Na raspolaganju su Vam i usluge programiranja rutera (CISCO, Mikrotik, TP-Link, HP...), postavljanja Wireless-a (AP, WiFi ruter) i podešavanja upravljivih svičeva, kao i povezivanje telefonske centrale sa serverom ili računarom (Tarifiranje poziva).

4. Servis

Naša tehnička podrška pruža Klijentima kvalitetnu uslugu preventivnog i tekućeg održavanja računarske i mrežne opreme. Sigurna je brza, pouzdana i stručna intervencija, sa potrebnim zamenskim uređajima, kako bi se obezbedio kontinuitet poslovanja. Nudimo servis u garantnom roku, kao i van garantnog roka. Održavamo sve IT uređaje koji se koriste u redovnom poslovanju, uz detekciju i otklanjanje složenijih kvarova u kratkom vremenskom periodu.