Uspeh u poslovanju, danas a i sutra, sve više zavisi od pravovremenog uvida u adekvatne informacije i efikasnih poslovnih procesa. Da bi implementacija savremenih informacionih sistema i ERP rešenja, koja je imperativ poslovnog uspeha, za posledicu imala harmoniju odnosa između zaposlenih, procesa i modernih tehnologija koje se primenjuju, neophodno je za partnera izabrati firmu koja ne pruža samo softverska rešenja, već i konsultantsku podršku u ostvarivanju sinergetskog efekta prethodno navedenog. Godine iskustva u radu i praćenje trendova Prosoft-u daju mogućnost za tako nešto!

Upravljanje promenama

Upravljanje promenama je od ključnog značaja za organizaciju koja uvodi novi informacioni sistem u poslovanje da bi se savladao otpor koji prati tu poslovnu transformaciju. Zaposlenima je potrebno objasniti razloge uvođenja novina, kao i prednosti koje se dobijaju automatizacijom mnogih procesa koji su do sada ručno obavljani i praćeni raznim obračunima koje će ubuduće softver “sam da radi”. Mena- džment promena je deo redovne obuke koju sprovodimo prilikom implementacije softverskih rešenja.

Održavanje kompetitivne prednosti

Implementacija integrisanih ERP softverskih rešenja postala je strateško sredstvo za prilagođavanje poslovanja promenama u okruženju, te poboljštanje poslovnih performansi. Nove tehnologije, novi trendovi u poslovanju, novi zakonski propisi, sve su to svakodnevne pojave koje je uz Prosoft softverska rešenja i kosultantske usluge moguće pratiti. Brz i kvalitetan odgovor na sve poslovne promene jeste ključ uspeha poslovanja naših Klijenata, kao i sticanja i održavanja konkurentske prednosti. Neka i Vaša organizacija oseti tu moć!

Podrška poslovnom odlučivanju

Doneti pravu odluku u pravo vreme jeste složen i odgvoran postupak, ali ne i nedostižan ukoliko se raspolaže tačnim informacijama u realnom vremenu na jednom mestu. Ovo je jedan od najvećih razloga zbog čega se kompanije odlučuju za implementaciju sveobuhvatnih ERP softverskih rešenja, kakvo nudi i Prosoft. Konsultantske usluge u ovom domenu podrazumevaju formiranje fleksibilnih menadžerskih izveštaja po želji Klijenta, na osnovu centralizovanih podataka, koji omogućavaju svakodnevno praćenje i predviđanje budućih poslovnih promena.

Povećanje efikasnosti i efektivnosti

Obezbediti uslove da, s jedne strane zaposleni rade produktivnije, poslovni procesi da su optimalni i fleksibilni na promene, a s druge strane da je sve integrisano u jednostavno rešenje za upravljanje poslovanjem, jeste kritični pokretač uspeha u današnjem turbulentnom okruženju.......... Implementacijom ovakvih kompletnih softverskih rešenja prilagođenih Klijentu, naši softver konsultanti nastoje da ukažu na benefite u povećanju operativne efikasnosti i efektivnosti kao posledice automatizacije brojnih procesa i centralizovane evidencije podataka.