Da bi kompanije povećale efikasnost i produktivnost poslovanja, poboljšale brzinu i agilnost, što predstavlja uslov za maksimiziranje profitabilnosti, neophodno je da se unutar kompanije identifikuju kritični procesi poslovanja, te način na koji oni funkcionišu i kako se mogu unaprediti i automatizovati. Upravljanje poslovnim procesima je ključno za uspešno poslovanje i nezamislivo je bez upotrebe informacionih sistema i tehnologija.

Analiza trenutnog poslovanja

U cilju optimizacije poslovanja potrebno je prvo sagledati trenutno stanje i poslovne procese u realnom vremenu što kao krajnji rezultat daje uvid u postojeće i potencijalne probleme tokom izvršavanja poslovnih procesa. Na osnovu iskustva i analize poslovanja, konsultanti zaposleni u Prosoft-u nastoje da Klijentu u početnoj fazi transformacije ukažu na uska grla i kritične procese u onoj meri u kojoj oni postoje, te predlože načine za njihovo funkcionisanje.

Reorganizacija poslovnih procesa

Reorganizacija procesa je posledica analize postojećeg modela poslovanja. Podrazumeva definisanje korektivnih mera koje je neophodno sprovesti kako bi se uspostavili kvalitetni i održivi poslovni procesi u skladu sa zahtevima i standardima određene delatnosti. Iz oblasti poslovanja u kojima poseduje zavidno iskustvo – hoteli, restorani, maloprodaje, veleprodaje, proizvodnja - Prosoft vam definitivno može u tome pomoći. Optimizujte svoje poslovanje uz pomoć stručnih saveta!

Postavljanje kontrolnih tačaka

Čak i kada je uspostavljeno optimalno poslovanje i organizaciona struktura, ono je neodrživo bez odgovarajućeg sistema kontrole izvršavanja poslovnih procesa. Prosoft pruža usluge implementacije sistema kontrole kroz upotrebu informacionog sistema čiji je modelar. Postavljanje kontrolnih tačaka i delegiranje odgovornosti i zadataka koji su osnov poslovanja, odvija se uz saradnju sa menadžmentom kompanije koja je korisnik Prosoft proizvoda i/ili usluga.

Uloga ERP informacionog sistema

U savremenoj eri poslovanja, optimizacija poslovnih procesa kao i ukupnog poslovanja, nepotpuna je bez implementacije informacionih sistema i tehnologija pomoću kojih se mnogi procesi automatizuju. Kompletan ERP informacioni sistem koji je Prosoft predstavio tržištu i koji je prisutan već godinama u poslovanju preko 100 klijenata, prati evoluciju informacionih tehnologija i pruža svojim korisnicima lagodnost i brzinu u radu, automatizujući brojne svakodnevne operacije.