Potreban Vam je informacioni sistem baš po Vašoj meri? Ipak, sa mogućnošću daljeg razvoja jer promene su svakodnevnica? Na pravom ste mestu! Zaposleni u Prosoft-u svakodnevno rade na razvoju softverskih rešenja, njihovom prilagođavanju potrebama poslovanja korisnika i izmenama Zakona, te na usaglašavanju istih sa aktuelnim tehnologijama. Takođe, podržana je i integracija i komunikacija sa drugim sistemima.

Parametrizacija sistema po zahtevu

Fleksibilnost Prosoft softverskih rešenja izražava se u mogućnosti podešavanja celokupnog sistema zakonitostima koje karakterišu poslovanje svakog Klijenta. Na osnovu opštih i specifičnih potreba, instalirani softver se prilagođava načinu rada korisnika u nastojanju da se sve prednosti rešenja iskoriste na optimalan način. Parametrizacija sistema, odnosno postavljanje sistema po zahtevu korisnika, omogućeno je pomoću brojnih parametara koji su u konstantnom razvoju.

Međusobna komunikacija Prosoft rešenja

Ono što Prosoft rešenja čini jedinstvenim i moćnim jeste njihova integracija u jedinstven sistem, odnosno kompletno ERP softversko rešenje namenjeno prevashodno poslovanju hotelsko- ugostiteljskih objekata, a zatim i trgovinske delatnosti i pratećih knjigovodstvenih usluga. Povezanost i komunikacija postoji između svih postojećih modula softvera, između back-office i front-end rešenja, kao i između geografski udaljenih objekata koji koriste bilo koje Prosoft softversko rešenje.

Razvoj softverskih rešenja po zahtevu

Esencijalna karakteristika svakog softverskog rešenja jeste njegov kontinuiran razvoj uz praćenje najnovijih standarda na polju evolucije tehnike i tehnologije. Upravo je to odlika Prosoft informacionog sistema. Svakodnevni razvoj softveskih modula iniciran je od strane korisnika koji ih koriste u praksi ili potrebama poslovanja novih Klijenata. Osim toga, nadogradnju softverskih rešenja diktiraju i česte izmene Zakona. Korisnicima je uvek na raspolaganju aktuelna verzija softvera.

Integracija softvera sa drugim sistemima

Softverski inženjering u Prosoft-u je otvorenog je tipa. Do sada je razvijena komunikacija sa softverom za elektronsko bankarstvo (e-banking), sa PDA uređajima, sa telefonskom centralom, kao i sa savremenim interfejsima kao što su paytv/paybar i sistem “pametnih soba”. Jednostavnost i kastomizacija upotrebe softverskih rešenja zasniva se na činjenici da su zadržane sve funkcionalnosti i izgled MS Office paketa. Podržan je i uvoz/izvoz podataka u najčešće korišćene formate.