Detalji

UVOĐENJE KONCEPTA CRM-a U POSLOVANJE

Unutar Prosoft-a, razvija se CRM softversko rešenje kao odgovor na potrebe Klijenata na osnovu istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika softvera/konsultantskih usluga koje je sprovedeno krajem 2012. godine. Tom prilikom ispitani su i analizirani stavovi korisnika o planiranim idejama u sastavu implementacije CRM koncepta koji su predstavljali smernice za početni razvoj CRM softverskog rešenja.


Svrha implementacije CRM-a u poslovanje, a time i razvoja pratećeg CRM softvera, jeste povećanje zadovoljstva Klijenata pruženom uslugom, što će da rezultuje njihovom lojalnošću i dugoročno profitabilnim odnosom za obe strane u saradnji. S druge strane, upotreba ovog CRM softvera treba da olakša rad i poveća efikasnost i kvalitet usluga softver konsultanata, što opet za posledicu ima viši stepen zadovoljstva korisnika uslugom Prosoft- a.

U ovom trenutku, razvijani softver korisnicima je dostupan u vidu Online portala. Osnovne funkcionalnosti su uspostavljene, te je plan za 2014. godinu da svim Klijentima ovo rešenje postane osnovni vid komunikacije sa zaposlenima u Prosoft-u.
 
 


Komentari


Vaš komentar

Ime*

E-mail*

Komentar*