Blog

UVOĐENJE KONCEPTA CRM-a U POSLOVANJE


31.05.2014

Unutar Prosoft-a, razvija se CRM softversko rešenje kao odgovor na potrebe Klijenata na osnovu istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika softvera/konsultantskih usluga koje je sprovedeno krajem 2012. godine... Više informacija: UVOĐENJE KONCEPTA CRM-a U POSLOVANJEONLINE PORTAL CRM softversko rešenje dostupno za upotrebu


29.05.2014

OnLine podrška korisnicima Prosoft proizvoda i usluga dostupna je u vidu online portala koji je povezan sa back-office CRM softverom kojim upravljaju zaposleni u Prosoft-u...Više informacija: ONLINE PORTAL CRM softversko rešenje dostupno za upotrebuZADOVOLJSTVO KORISNIKA PROSOFT PROIZVODA I USLUGA


29.05.2014

Istraživanje o zadovoljstvu korisnika proizvodima i uslugama, kao i podrškom, sprovedeno je krajem 2012. godine u cilju boljeg razumevanja potreba Klijenata, te u skladu s tim i prilagođavanja usluga...Više informacija: ZADOVOLJSTVO KORISNIKA PROSOFT PROIZVODA I USLUGA