Wellness softver

Integrisano ERP softversko rešenje

U skladu sa potrebama modernih hotelskih spa centara i banjskim kompleksa, razvijen je SPA Expert - softver za olakšano planiranje i upravljanje radom zaposlenih i raspoloživim resursima u wellness i SPA centrima, uz mogućnost integracije sa ostalim softverskim rešenjima.

Wellnes_softver

Wellness softverWellness softver 02Wellness softver 03

 

Grafički prikaz rezervacija sa prikazom terapeuta i resursa

Radni prostor je optimizovan i postavljen prema trenutnim potrebama terapeuta. Prikaz je moguć po terapeutima, resursima ili vremenu, sa najbitnijim vizuelnim obaveštenjima.

Definisanje šablona usluga

U slučaju učestale upotrebe kombinacija više terapija/tretmana, uz zauzimanje većeg broja resursa, omogućeno je kreiranje šablona. Šabloni predstavljaju pakete, unutar kojih je moguće vršiti dodatne korekcije, usled specifičnosti poslovanja.

Definisanje radnog vremena i smena

Radno vreme objekta, kao i smenski rad terapeuta, mogu se organizovati na dnevnom nivou, ali i u periodu vremena koji nam odgovara. Na ovaj način se obezbeđuje kontrola raspoloživih terapeuta i radnih jedinica, kako ne bi dolazilo do tzv overbukinga.

Kreiranje rezervacija sa ili bez resursa

Pravilnim i pravovremenim unosom podataka, te odabirom resursa, vrši se optimizacija radne snage i vremena, jer aplikacija nudi mogućnost odabira svih parametara, uključujući i odabir terapeuta, prostorije, vremenskog trajanja, ali i utrošenih resursa. Ipak, zbog brzine rada i često nepotpunog seta informacija koji dobijamo od klijenata, omogućen je unos rezervacije uz minimum potrebnih podataka, čija se korekcija može vršiti i naknadno.

Dnevni i periodični izveštaji - statistika i realizacija

Kompletno poslovanje SPA centra ili terapeutskog bloka je propraćeno i odgovarajućim setom izveštaja, koji mogu biti trenutni, dnevni, ali i periodični. Izveštaju obuhvataju različite statistike, finansijske elemente, ali i dokumentaciju vezanu za interno obaveštavanja/izveštavanje.

Arhiva klijenata

Nakon korišćenja SPA/Wellness usluga, SPA EXpert nastavlja da vodi evidenciju o gostima, kako bi se skratilo vreme unosa rezervacija za stalne korisnike, te zabeležilii najbitniji podaci vezani za iste.

Konekcija sa RoomExpert i BarExpert aplikacijom

Osim različitih mogućnosti naplate usluga na licu mesta centra, aplikacija nudi i povezivanje sa Bar Expert aplikacijom, u cilju naplate dodatnih ugostiteljskih usluga. Za hotelske spa centre, ostvarena je konekcija sa RoomExpert aplikacijom, odnosno preuzimanje podataka gostiju, kao i prebacivanje računa na hotelsku recepciju - sobni račun gosta.