Ugostiteljski Softver

Integrisano ERP softversko rešenje

Bar Expert je sastavni deo kompletnog ERP informacionog sistema namenjen efikasnom, kontrolisanom i organizovanom poslovanju ugostiteljskih objekata. Pomoću softvera, rad operatera u restoranu je uveliko pojednostavljen, ubrzan i modernizovan.
Ugostiteljski_softver
Hotelski softver šemaUgostiteljski softverUgostiteljski softver 02Ugostiteljski softver 03Ugostiteljski softver 04

Implementacija savremenih tehnologija

Apsolutna integracija ugostiteljskog softvera sa savremenim računarskim tehnologijama podrazumeva korišćenje touch screen monitora, magnetnih i RFID kartica, PDA uređaja, nečujnih POS i fiskalnih štampača. Ovako organizovan sistem je krajnje jednostavan za upotrebu, brz i pre svega pouzdan. Upotreba monitora osetljivih na dodir eliminiše potrebu za korišćenjem tastature i miša i dovodi do spontane i efikasne upotrebe sistema. Ukoliko imate razvijen “loyalty” program, redovnim gostima možete da poklonite VIP kartice kojima su definisani popust ili neke druge pogodnosti. Kombinacijom PDA uređaja sa monitoringom porudžbina, konobar je u mogunosti da prihvati neograničen broj porudžbina, prosledi ih dalje, i dobije povratnu informaciju bez odlaska do kuhinje/šanka.

Grafička organizacija prodajnog prostora

POS sistem za ugostiteljstvo je potpuno grafički organizovan čime je rad operatera neuporedivo brži i efikasniji. Omogućeno je kreiranje više rasporeda prodajnog prostora (redovna postavka stolova za jednu ili više sala, postavke za specijalne događaje: banketi, nova godina, itd). Stolovi mogu biti označeni po broju i/ili imenu, prikazani u različitim veličinama kvadratnog ili pravougaonog oblika. Takođe, različitom bojom su označeni stolovi zauzeti od strane drugog operatera, stolovi zauzeti od strane operatera koji je trenutno u sistemu i slobobni stolovi. Za prikaz artikala moguće je koristiti sličice proizvoda što dodatno olakšava rad.

Rad sa računom: spajanje/podela računa, zamena operatera…

Spajanje narudžbina sa više različitih stolova u jedan račun je potpuno automatizovana procedura koja se dobija “pomoću jednog klika”. Podelu računa je moguće jednostavno izvršiti, i to automatski – proporcionalno na bazi broja osoba/novih računa, i ručno – konobar raspodeljuje izvršene narudžbine u proizvoljan broj novih računa sa sadržajem koji se definiše po želji gosta. Transfer zaduženja po stolovima sa jednog konobara na drugog omogućava početak rada nove smene operatera, bez uznemiravanja gosta za naplatom računa. Naknadna štampa trebovanja, proforme, međuzbira i bloka su opcije koje dodatno podstiču brzinu i komfor u radu.

Mogućnosti pri naplati računa

Uz potpunu saglasnost sa Zakonom, naplata računa koju nudi Ugostiteljski softver predstavlja krajnje jednostavan i fleksibilan programski modul. Operateru su na raspolaganju opcije unosa napojnice, doplate za room servis ili po nekom drugom osnovu, kao i odobrenje popusta. Račun je moguće naplatiti putem gotovine, kreditnih kartica, čekovima, kombinacijom prethodno navedenog, prenosom na hotelsku recepciju, prenosom na interne troškove poslovanja po raznim osnovama ili žiralno (virmanski). Takođe, moguće je definisati “brzisto”, u slučaju čije upotrebe se podrazumeva naplata računa putem gotovine.

Razduženje prodajnog ugostiteljskog objekta / Izveštaji

Razduženje restorana gotovim proizvodima vrši se automatski na osnovu unapred definisanih normativa (specifikacija sirovina), pojedinačno ili kroz ugovorene menije,ili razduženjem direktno sirovina koje su utrošene (švedski sto, na primer). Kontrola i “slaganje” realizacije sa kase i fiskalnih izveštaja omogućena je pomoću preglednih izveštaja o razduženju konobara na kraju smene ili dana na kojima je prikazana struktura naplate računa, kao i podaci o specifičnim statusima bloka (nefiskalni, stornirani…). U svakom trenutku, u ugostiteljskom softveru su na raspolaganju izveštaji o realizaciji objekta, stanju zaliha, pregled otvorenih stolova, kao i štampa fiskalnih izveštaja – specifikacija prodaje, presek stanja, dnevni Z izveštaj i periodični izveštaj.

Kontrola prava operatera i parametara štampe

Svi moduli restoranske aplikacije su kontrolisani na nivou koirsničkih prava, pri čemu se identifikacija u softveru ostvaruje korišćenjem identifikacionih kartica ili unosom korisničke lozinke. Na osnovu prethodne identifikacije POS sistem raspolaže sa svim dozvolama za operatera što precizno dalje omogućava / onemogućava unos narudžbine, storniranje porudžbine ili celog bloka, vršenje razduženja, pristup izveštajima, itd. Fleksibilna podešavanje štampe iz ugostiteljskog softvera pružaju mogućnost definisanja broja primeraka automatske štampe trebovanja i ostalih formi štampe, kao i podešavanje podrazumevanog štampača na kom se vrši štampa.

Deo centralizovanog ERP informacionog sistema

Promene poput utroška sirovina, prodaje gotovih proizvoda, naplate računa, itd koje se svakodnevno dešavaju u poslovanju ugostiteljskog objekta, evidentiranjem blokova u ugostiteljskom softveru, iste se automatski evidentiraju i u Poslovnom navigatoru, back-office softveru u kom su smeštene sve poslovne informacije objedinjene na jednom mestu. Razvijen je poseban modul ovog ERP sistema koji prati realizaciju i dešavanja u jednom ili istovremeno više restorana. Podešavanja vezana za rad ugostiteljskog softvera vrše se centralizovano, takođe u Poslovnom navigatoru.