Pos Sistem Maloprodaja

Integrisano ERP softversko rešenje

Retail Expert predstavlja aplikaciju za rad i praćenje realizacije jednog ili više maloprodajnih objekata, uz mogućnost integracije sa knjigovodstvenom evidencijom i savremenim tehnologijama.
Pos_Sistem
POS sistemi maloprodajaPOS sistemi maloprodaja 02

 

Intuitivni korisnički interfejs

Korisnički interfejs je prilagođen brzom i jednostavnom radu korisnika, posebno tokom najvećem opterećenja na prodajnim terminalima.

Izdavanje predračuna i faktura

Pored osnovnih vrsta plaćanja (gotovina, kartica, ček), moguće je izdavanje predračuna, kao i žiralnih računa - faktura. Sva dokumenta mogu biti automatski preneta u centralni knjigovodstveni siftver.

Lokalni i centralizovani unos cena, nivelacija i popisa

Unos cenovnika, nivelacija i popisa se može vršili lokalno, na nivou objekta, ili iz centrale kompanije, u slučaju povezanih maloprodajnih objekata.

Povezivanje više prodajnih objekata u kompanijsku celinu

Proširenjem poslovanja, klijenti često dolaze u situaciju da je potrebno otvoriti više od jednog maloprodajnog objekta i povezati ih u tzv. lanac. Retail Expert poseduje automatske konekcije ka knjigovodstvu (Poslovni Navigator), koje se može nalaziti na bilo kojoj lokaciji.

Prodaja i popis putem bar-code skenera

U cilju optimizacije radnog procesa, te uštede vremena pri pretrazi artikala, omogućena je prodaja upotrebom bar-kodova. Samim tim, sam popis je olakšan, jer se pomoću skenera artikli sami "prepoznaju" na popisnim listama.

Povezivanje sa vagama i drugim uređajima

Osim direktne komunikacije sa fiskalnim štampačima, Retail Ekspert može komunicirati i sa drugom trgovačkom opremom, kao što su vage za merenje težine. Samim tim, eliminiše se potreba za prekucavanjem već poznatih podataka.

Napredno izveštavanje i veza sa Poslovnim Navigatorom

Kao deo ProSoft aplikativnog sistema, Retail Expert poseduje konekciju ka centralnom knjigovodstvenom softveru - Poslovni Navigator. Samim tim, pored seta izveštaja u saom prodajnom objektu, moguće je i u knjigovodstvu dobiti izveštaje za objekta, ili više njih. Dalja analiza izveštaja olakšava planiranje, nabavku, investicije, razvoj...