Podrška

Nakon implementacije poslovnog softvera, kvalitetno odrađene obuke, predaje pisanih uputstava, dalji kontakt sa krajnjim korisnicima programskih paketa, najvećim delom održava se putem help desk podrške koju karakteriše dvosmerna komunkacija.
HELP DESK

Help desk podrška se odvija tako što korisnik postavi zahtev, u najkraćem roku dobija povratnu informaciju u vidu saveta i/ili rešenja problema od strane kompetentnih zaposlenih u Prosoft-u, pri čemu se prati zadovoljstvo korisnika krajnjom uslugom.

Takođe, aplikativni softver koji nudimo na tržištu se konstantno razvija i menja u skladu sa potrebama korisnika i važećim zakonskim propisima, što naš poslovni softver čini uvek aktuelnim. Pored intervencija i poslova redovnog održavanja, sa svim korisnicima naših programskih rešenja se održava aktivan kontakt u cilju prikupljanja iskustava stečenih u realnom radu. Efekti ovakve saradnje se vide u kontinuiranom podizanju kvaliteta i uvodjenju dodatnih funkcionalnosti u svim segmentima poslovnog softvera koji razvijamo.

Help desk podrška podrazumeva, pored softverskih intervencija, i obradu zahteva vezanih za hardver implementiranog poslovno-informacionog sistema. Vodeći računa da u svakom trenutku raspolažemo sa kompletnom opremom (serveri, radne stanice, mrežna oprema), omogućili smo da naša tehnička služba može da otkloni svaki kvar na terenu u najkraćem roku.

U cilju poboljšanja komunikacije sa klijentima, ProSoft Sistem je uveo mogućnost poziva putem Skype-a. Uputstvo za korišćenje možete preuzeti sa sledećeg linka.
ONLINE PORTAL
Prva registracija se obavlja direktnim
kontaktom sa službom podrske
OnLine podrška korisnicima tiketing sistem je osmišljena u cilju podizanja kvaliteta usluga, prevashodno brzine reagovanja na probleme sa kojima se korisnici naših softverskih proizvoda sreću. Takođe, u svakom trenutku korisniku je dostupna informacija o statusu njegovog zahteva, kao i istorijat svih sprovedenih intervencija. Ovaj segment podrške mogu koristiti samo registrovani korisnici sa aktivnim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji. Ukoliko do sada niste pristupali ovom portalu potrebno je da izvršite prvu registraciju nakon koje ćete raspolagati Vašim jedinstvenim korisničkim nalogom.
DEŽURNA LINIJA
Dežurna linija
je dostupna na broju

+381 (0)63 63 76 23

Poseban akcenat stavljamo na kontinuiranu podršku našim poslovnim partnerima. Dežurna linija je dostupna svim radnim danima, vikendom i praznicima. Omogućavamo stručnu podršku krajnjim korisnicima u svakom trenutku, naročito kada su u pitanju hitne intervencije od kojih zavisi rad korisnika naših proizvoda. Krajnji efekat ovakvog vida podrške jeste konstantna sigurnost korisnika i osećaj da je u svakom trenutku zaštićen i da se problemi mogu otkloniti u najkraćem roku, bilo da su softverske ili hardverske prirode.