Letnje računanje vremena

Letnje računanje vremena

27.03.2019

 

 Sat 2-3

 

 

Letnje računanje vremena startuje u nedelju 31.03.2019. u 02:00, kada se časovnici pomeraju jedan sat unapred, na 03:00.

Klikom na neki od linkova, možete preuzeti uputstvo za željeni softver: 

 

RoomExpert

RoomExpert_Nova_Aplikacija

BarExpert - Restorani

RetailExpert - Trgovina

RetailExpert - Trgovina Nova Aplikacija

Molimo Vas da uzmene tu obzir da je promena vremena u softveru uslužni modul, koji je ProSoft kreirao kao pomoć klijentima. Ne postoji garancija da će komanda biti uspešno izvršena, jer zavisi isključivo od fiskalnog uređaja i može se desiti da na istom uređaju radi tokom godina, pa da sada ne uspe. Takođe, u istom objektu može biti uspešno izvršeno na više uređaja, a na jednom ne. Ukoliko promena vremena ne bude uspešno izvršena, može se ponoviti nakon narednog dnevnog izveštaja.

U slučaju da je promena neuspešna ili da je pogrešno promenjeno vreme (unazad), potrebno je kontaktirati servis za fiskalne uređaje. Isto važi i ukoliko vreme na fiskalu neuobičajeno odstupa (više od 10minuta).

U skladu sa gorenavedenim, operateri na dežurnoj liniji ProSoft-a ne mogu pomoći u slučaju da promena vremena ne bude uspešno izvršena. Molimo Vas da dežurnu liniju ne pozivate vezano za promenu vremena, već da se obratite serviseru fiskalnih uređaja.